Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize

Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize
Doğal Güzelliklere Sahip Yeşil Şehir Rize

29 Kasım 1923’te Lazistan isminin yerine Rize ismi geçerli kabul edildi. Rize, 20 Nisan 1924’de vilayet merkezi oldu. 1924 Anayasası hükümleri gereğince Rize il oldu. Bu tarihte Atina ve Hopa kazaları Rize’ye bağlıydı. Mapavri, Kura-i Seba ve Karadere nahiyeleri vilayet merkezine; Hemşin ve Ardeşen nahiyeleri Atina kazasına; Viçe, Arhavi ve Kemalpaşa nahiyeleri Hopa kazasına bağlıydı.